Всесвітня історія.На допомогу студенту.

ПідручникиВсесвітня історія 10 клас П.Б.Полянський

https://drive.google.com/open?id=0B4hNqzHbMa5cSnVOeHNGNDhtRFE


Всесвітня історія 11 клас Ю.В.Бураков, Г.М.Кипаренко , С.П.Мовчан

https://drive.google.com/open?id=0B4hNqzHbMa5cVVR6bW9VanI3VjgПерелік орієнтовних тем рефератів із курсу «Всесвітня історія»

(І семестр)
Розділ
Тема реферату
Світ на початку
 ХХ століття.
1.США на поч. ХХ ст.
2. Велика Британія на поч. ХХ ст.
3. Німецька імперія на поч. ХХ ст.
4. Австро –Угорська імперія на поч. ХХ ст.
5. Соціально-економічний розвиток Російської імперії на поч. ХХ ст.
6. Російсько-японська війна та її наслідки.
7. Російська революція 1905-1906 рр.: хід та наслідки для країни.
Перша світова 
війна
1. Міжнародні конфлікти напередодні Першої світової війни.
2. Створення військово-політичних блоків (Антанта та Троїстий союз )
3.  Гонка озброєнь напередодні Першої світової війни
4. Україна в планах воюючих держав.
5. Початковий етап війни (1914-1916 рр.)
6. Військові дії на Східному Фронті
7. Західний фронт Першої світової війни
8. Морські битви Першої світової війни.
9. Брусиловський прорив
10. Верденська м’ясорубка
11. Вступ США у Першу світову війну.
12. Наслідки війни
13. Вплив військових дій на розвиток науки та техніки
14. Стратегічні плани супротивників у Першій світовій війні
Повоєнне 
облаштування
 світу
1. Створення Ліги Націй
2. Діяльність та головні рішення Паризької мирної конференції
3. Перегляд повоєнних договорів у 1921 – 1929 рр.
4. Вирішення проблеми репарацій. Плани Дауеса та Юнга.
Період
 повоєнної
кризи 
та 
революцій 


(1917 -1923 рр.)
1. Російська революція 1917 р.
2. Політика «воєнного комунізму» в Радянські Росії
3. Громадянська війна в Росії
4. Листопадова революція в Німеччині
5. Встановлення комуністичного режиму в Угорщині
3. Особливості встановлення фашистського режиму в Італії
Період
 стабілізації
 в Європі та
 Північній Америці
1. Відновлення Польської держави після Першої світової війни
2. Створення  та повоєнний розвиток Чехословаччини
3. Створення та повоєнний розвиток Югославії
4. Соціально-економічне становище Румунії та Болгарії після Першої світової війни
Економічна 
криза
 1929 – 1933 рр.
1. Засади «Нового курсу» Ф. Рузвельта та особливості його реалізації в США
2. Встановлення нацистського режиму в Німеччині.
3. Історичний портрет А. Гітлера.
4. Внутрішня політика нацистів
5.Країни Центральної та Південно-Східної Європи в кризовий період (Польща, Чехословаччина та Угорщина)
6.Країни Центральної та Південно-Східної Європи в кризовий період (Румунія, Болгарія та Югославія)
7. Проведення колективізації в СРСР та її наслідки.
8. Країни Латинської Америки в кризовий період
9.Близькосхідна проблема
10. Розвиток науки і техніки, вплив мілітаризму.
11. Нові напрямки в літературі та мистецтві в повоєнний період
12. Особливості культурних процесів в тоталітарних державах.

Перелік орієнтовних тем рефератів із курсу «Всесвітня історія»
(ІІ семестр)
Розділ
Тема реферату
Назрівання
 другої 
 світової війни

1. Зовнішня політика провідних країни світу в 30-х рр.
2. Активізація зовнішньої політики Німеччини з приходом нацизму
3. Формування осі Рим — Берлін — Токіо
4. Громадянська війна 1936—1939 роки в Іспанії та політика великих держав.
5. Мюнхенська конференція 1939 р. та її наслідки для Європи.
6. Радянсько-німецький пакт про ненапад („Пакт Молотова — Ріббентропа”) і його наслідки.

Друга світова 
 війна

1. Причини війни та стратегічні плани воюючих сторін
2. Початковий період війни: військові дії 1939 – зими 1941 рр.
3. Напад Німеччини на СРСР. Початок Великої вітчизняної війни.
4. Воєнні дії на Східному фронті в 1942-1943 pp.
5. Корінний перелом в ході Другої світової війни.
6. Битва на Курській дузі.
7. Наслідки війни для світу
8. Формування антигітлерівської коаліції.
9. Окупаційний режим та Рух Опору на окупованих територіях.
10. Капітуляція Німеччини та її союзників.
11. Створення ООН.
12. Нюрнберзький і Токійський міжнародні трибунали над військовими злочинцями.

Міжнародні
відносини
(1945 – 
на
поч. ХХІ ст.)

1. Передумови, характер, етапи та прояви "холодної війни"
2. Карибська криза 1962 р.
3. Гельсінський процес 1975 р.
4. Основні конфлікти "холодної війни"
5. Завершальний етап "холодної війни" (1975- 1991 рр.)
6. Зміна геополітичної ситуації в світі після розпаду СРСР.
7. Боротьба з міжнародним тероризмом на сучасному етапі
(від 2011 р.)
8. Розширення Європейського Союзу та НАТО, місце України в цьому процесі.

США, Канада 
та
 Латинська
 Америка
 (1945 р. –
 поч. ХХІ ст.)
1. Проведення політики «рейганоміки» та її значення для США
2. США в повоєнний період.
3. Квебекська проблема та процес її вирішення.
4. Країни Латинської Америки в повоєнний період
Країни
 Західної
 Європи в
 повоєнний
 період

1. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку Німеччини в повоєнний період.
2. Особливості внутрішньої політики М.Тетчер у Великобританії.
3. Зовнішньополітичні орієнтири Франції у другій половині ХХ століття.
4. Італія в повоєнний період.
5. Встановлення прорадянських режимів в країнах Центральної та Південно-Східної Європи
6. Демократичні революції в країнах Центральної та Південно-Східної Європи та особливості їх здійснення.
7. Росія в 90-ті рр. ХХ – на поч.  ХХІ ст.
8. Нові незалежні держави на пострадянському просторі: здобутки, проблеми, перспективи.

Країни Азії та 
 Африки
 в другій
 половині
 ХХ –
 на поч. ХХІ ст.

1. Розпад світової колоніальної системи.
2. Шляхи та особливості розвитку незалежних держав Азії та Африки в повоєнний період.
3. Близькосхідна проблема та способи її врегулювання
4. Внутрішня та зовнішня політика Японії у другій половині XX — на початку XXI століття.
5. Соціально-економічний та політичний розвиток Китаю у другій пол. XX — на поч. XXI ст.
6. Перемога народів Індії в боротьбі за незалежність

Розвиток 
культури 


1945 рр. – 

поч. ХХІ ст.

1. Основні напрямки НТР у другій половині ХХ ст.
2. Основні тенденції й течії розвитку світової культури.
3. Загальна характеристика глобальних проблем сучасності та ймовірних шляхів їх подолання.

Рекомендована література


Основна
1. Бураков Ю. В. та ін. Всесвітня історія: новітні часи. Підручник для 11 класу.  – К.: Генеза, 2007.
2. Ладиченко Т.В. Всесвітня історія, 10 кл., 11 кл., підручник. – К.: А. С. К., 2006, 2007.
3. Полянський П.Б. Всесвітня історія. 10 кл., підручник – Ґенеза, 2004.
4. Рожик М.Є. та ін. Всесвітня історія. 10 кл., підручник - Ґенеза, 2004.
5. Бердичевський  Я.М. та ін. Всесвітня історія, 11 кл., підучник. – Прем’єр, 2003.

Додаткова
1. Давлєтов О.П. та ін. Всесвітня історія (посібник), 10 кл., 11 кл. – Просвіта, 2002.
2. Віднянський С.В. Всесвітня історія (навчальний посібник та компактдиск),
 11 кл. - Дієз-продукт, 2004.
3. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Всесвітня історія (методичний посібник), 11 кл. – Ранок, 2005.
4. Полянський П.Б. Всесвітня історія 1901-1945 рр. (посібник) 10 кл. - Ґенеза, 2002.
5. Бердичевський  Я.М., Ладиченко Т.В. Всесвітня історія 1914-1939 рр. (посібник) 10 кл. - Прем’єр, 2002.
6. Ніколенко К.І., Муценко М.П. Тестові завдання зі всесвітньої історії – Грамота, 2008.
7. Всесвітня історія. Тести, 6-11 кл. (за ред. Л. Мисик) – Академія, 2007

Немає коментарів:

Дописати коментар